Đóng

08/01/2019

MỘ GIA TỘC

Khu Mộ Gia tộc được quy hoạch tại khu vực PHONG THỦY VƯỢNG, ở trung tâm công viên với nhiều công trình văn hóa tâm linh như: Thiền Viện Trúc Lâm Long Đức, Trục Thần Đạo, Vườn Nhị Thập Tứ Hiếu, …

Khu mộ gia tộc được quy hoạch tại khu vực phong thủy vượng, ở trung tâm công viên với nhiều công trình văn hóa tâm linh như: Thiền việc trúc Lâm Long Đức, Trục Thần Đạo... Với diện tích khuôn viên rộng lớn: từ 243m2 đến 1620m2 mỗi khu, khu mộ gia tộc đáp ứng nhu cầu an táng, cải táng, sanh phần, tưởng niệm người thân, thờ phụng họ tộc...

Khu mộ gia tộc được quy hoạch tại khu vực phong thủy vượng, ở trung tâm công viên với nhiều công trình văn hóa tâm linh như: Thiền việc trúc Lâm Long Đức, Trục Thần Đạo…
Với diện tích khuôn viên rộng lớn: từ 243m2 đến 1620m2 mỗi khu, khu mộ gia tộc đáp ứng nhu cầu an táng, cải táng, sanh phần, tưởng niệm người thân, thờ phụng họ tộc…

Khu Mộ liên quan