Đóng

Chuyên Mục Khác

14/01/2019

DỊCH VỤ MAI TÁNG UY NGHIÊM

dịch vụ mai táng trang nghiêm

– Thực hiện dịch vụ đia táng theo công nghệ tiên tiến, không gây ô nhiễm môi trường.

– Xây dựng phần mộ và kim tĩnh với mẫu mã đa dạng.

– 9 lư đồng ngũ sắc sẽ được gia trì trước 1 ngày tại Thiền viện phục vụ cho việc mai táng

– Gióng 1 tiếng chuông chùa uy nghiêm, trang trọng khi hạ huyệt.

– Thiết bị hạ huyệt hiện đại, tiên tiến bậc nhất.

– Camera, flycam video được quay lại và cung cấp cho khách hàng sau tang lễ.

Chuyên Mục Khác liên quan